Chọn chủ đề video
Có tất cả : 135 video

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
Vận động nhảy “Ghen Covy”
Nghe hát: Quê hương tươi đẹp- Người dạy: Đình Thị Ly
HĐ: Dạy trẻ kỹ năng khi ở nhà một mình_ GV: Nguyễn Thị Hằng
LQVH. Thơ. Về quê. GV. Nguyễn Thị Hằng Nga
Hướng dẫn bé cách chăm sóc sức khỏe trong kì nghỉ dịch. GV - Vũ Thị Hồng
Vẽ phao bơi- GV: Đỗ Thùy Dương
Tìm hiểu quả bưởi Diễn- GV: Đỗ Thị Thu Hiền
Khoi cầu khối vuông - GV: Nguyễn Thị Hằng