Công văn số 571/SGDĐT-CTTT ngày 27/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh trở lại trường học học tập sau thời gián tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 (10/03/2021 11:25)

Công văn số 571/sgdđt-cttt ngày 27/02/2021 của sở gd&đt về việc cho học sinh trở lại trường học học tập sau thời gián tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch covid-19

Công văn số 444/SGDĐT-CTTT ngày 09/02/2021 của Sở GD&ĐT V/v triển khai Chương trình “Điều ước cho em” (10/03/2021 11:24)

Công văn số 444/sgdđt-cttt ngày 09/02/2021 của sở gd&đt v/v triển khai chương trình “điều ước cho em”

Công văn số 524/SGDĐT-QLT ngày 24/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2020-2021 (10/03/2021 11:24)

Công văn số 524/sgdđt-qlt ngày 24/02/2021 của sở gd&đt về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục (kđclgd) năm học 2020-2021

Công văn số 363/UBND-GD&ĐT ngày 27/02/2021 của UBND Quận V/v cho học sinh trở lại trường học sau thời gián tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 (10/03/2021 11:24)

Công văn số 363/ubnd-gd&đt ngày 27/02/2021 của ubnd quận v/v cho học sinh trở lại trường học sau thời gián tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch covid-19

Công văn 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở GD&ĐT v/v tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid19 (10/03/2021 11:22)

Công văn 356/sgdđt-gdpt ngày 31/01/2021 của sở gd&đt v/v tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng chống dịch bệnh covid19