Người đặt câu hỏi :(*)
Số điện thoại : (*)
Email : (*)
Tiêu đề : (*)
Nội dung câu hỏi : (*)
Mã xác nhận : (*)
(Lưu ý : Các câu hỏi trùng lặp hoặc không rõ ràng có thể không được trả lời hoặc bị xóa bỏ !!! )
Tìm kiếm câu hỏi

Danh sách câu hỏi
Hiển thị :
Tôi muốn hỏi về thời gian tuyển sinh khi nào (17/06/2020 | Trúc Linh)
Tôi muốn xin học cho cháu thì xin vào thời điểm nào ạ?
Có 1 câu trả lời.
Tôi muốn hỏi về thời gian tuyển sinh khi nào (17/06/2020 | Trúc Linh)
Tôi muốn xin học cho cháu thì xin vào thời điểm nào ạ?
Có 1 câu trả lời.
Trẻ có được mang sữa đến lớp (17/06/2020 | Nguyễn Thị thanh Thủy)
Khi cháu đến trường, tôi muốn gửi thêm sữa cho cháu được không?
Có 1 câu trả lời.
Thời gian trả trẻ muộn (17/06/2020 | Ngô Thị Nga)
Nhà trường chô biết thời gian trả trẻ muộn nhất là mấy giờ?
Có 1 câu trả lời.
thời gian đón trẻ (17/06/2020 | Nguyễn Thị Lan)
Nhà trường cho biết thời gian đón trẻ vào mùa đông và mùa hè nư thê nào?
Có 1 câu trả lời.