Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Văn Thị Anh Đào 02437645384 Nguyên xá - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội Hiệu Trưởng
2 Bùi Thị Bằng 02437645384 Mỹ Đình1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội Hiệu phó nuôi dưỡng
3 Nguyễn Thị Huyền Trang 02437645384 Tân Lập - Đan Phượng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội kế toán
4 Hoàng Thị Lệ Thủy 02437645384 Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội Thủ quỹ
5 Nguyễn Minh Hảo 0986981179 Kiều Mai- Phúc diễn - Bắc Từ Liêm- Hà Nội Giáo viên