Ý nghĩa của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 – SGK mới dành cho trẻ 5-6 tuổi (03/01/2019 11:34)

Mỗi đứa trẻ phát triển bình thường thì đến 6 tuổi đều có thể vào học lớp 1. đối với trẻ em, việc bước vào trường phổ thông được coi như một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. đó là việc trẻ được chuyển qua một vị trí xã hội mới với những điều kiện hoạt động mới và những mối quan hệ mới.