LỚP HỌC KẾT NỐI (23/04/2021 13:9)

“trường học kết nối” là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo qua mạng thông tin trực tuyến. hoạt động này được các con rất hào hứng và tích cực tham gia.

Hoạt động ban nữ công trong công đoàn nhà trường (10/03/2021 11:47)

Hiện nay, với hơn 80 cb- gv- nv trong nhà trường, trong đó lao động nữ, chiếm tỷ lệ hơn 95% trên tổng số cb- gv- nv trong nhà trường, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cđ trường mầm non phú diễn, trực tiếp là ban nữ công, bộ phận có trách nhiệm tham mưu, triển khai, thực hiện các nghị quyết của ban chấp hành công đoàn các cấp về công tác nữ công.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 01/2021 (02/03/2021 15:43)

Háng đầu tiên của năm 2021 là thời điểm có hiệu lực của nhiều quy định liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. trong đó có tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; quy định được sử dụng pháo trong các dịp lễ tết, cưới hỏi, sinh nhật…

Hoạt động Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Phú Diễn (26/01/2021 9:33)

Công đoàn cơ sở trường mầm non phú diễn đã tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên, người lao động qua đó đã gắn kết cán bộ đoàn viên đoàn kết đồng lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN (20/01/2021 10:19)

Căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam; quốc hội ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công đoàn số 12/2012/qh13.