BỔI DƯỠNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON (20/01/2021 14:32)

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm học tiếp theo. Ngày 16/12/2020 Trường mầm non phú Diễn kết hợp với trường mầm non Phú Diễn A và trường mầm non Phúc Diễn đã bồi dưỡng cho giáo viên “ Ứng dụng phương pháp giáo dục STEM vào chương trình giáo dục mầm non” do giáo viên Thu hà trường Amsterđam trực tiếp giảng dạy

BỔI DƯỠNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

 

 Đọc bài Lưu

   Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm học tiếp theo. Ngày 16/12/2020 Trường mầm non phú Diễn kết hợp với trường mầm non Phú Diễn A và trường mầm non Phúc Diễn đã  bồi dưỡng cho giáo viên   “ Ứng dụng phương pháp giáo dục STEM vào chương trình giáo dục mầm non” do giáo viên Thu hà trường Amsterđam trực tiếp giảng dạy. Buổi bồi dưỡng giúp giáo viên nắm được các nội dung cơ bản và việc ứng dụng giáo dục STEM vào trường mầm non đã  giúp  cho giáo viên có cái nhìn tổng quan về phương pháp giáo dục STEM.    

   - 100% GV trong trường cùng giáo viên trường bạn tham gia bồi dưỡng , cung cấp cho GV những nội dung cơ bản và cần thiết nhất về :

* STEM và Học qua chơi

* Sắp xếp góc chơi

 * Đồ dùng STEM

 * STEM theo chủ đề và các kỹ năng khác

        GV đã tham gia học tập rất nhiệt tình, chủ động, tích cực đặt câu hỏi và đưa ra những tình huống sư phạm làm cho buổi tập huấn thêm phần sôi nổi và đạt được hiệu quả thiết thực . Khóa tập huấn đã mang lại cho tập thể cán bộ, giáo viên  nhiều kiến thức, những bài học thú vị và một tư duy mới về phương pháp giáo dục Stem:

 

 

 

Sau buổi tập huấn giáo viên đã mạnh dạn đưa ra các hoạt động ứng dụng phương pháp steam vào các hoạt giáo dục. Năm học 2020-2021, nhà trường 

Giáo viên: Phí Thị Mộc