Hoạt động giao lưu trò chơi vận động của các bé trường mầm non Phú Diễn (23/04/2021 8:12)

Họat động giao lưu trò chơi vận động tại trường mầm non, lúc nào cũng là một hoạt động ý nghĩa, bổ ích, luôn là hoạt động mà trẻ yêu thích. Nhờ những hoạt động này thường xuyên được thực hiện nên giúp trẻ tự tin hơn, tăng cường sự bền dẻo, khéo léo của cơ thể.

Hoạt động giao lưu trò chơi vận động của các bé

trường mầm non Phú Diễn

        Họat động giao lưu trò chơi vận động tại trường mầm non, lúc nào cũng là một hoạt động ý nghĩa, bổ ích, luôn là hoạt động mà trẻ yêu thích. Nhờ những hoạt động này thường xuyên được thực hiện nên giúp trẻ tự tin hơn, tăng cường sự bền dẻo, khéo léo của cơ thể.

             Xác định được tầm quan trọng đó khối mẫu giáo nhỡ chúng tôi thường xuyên tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời đặc biệt là các hoạt động giao lưu tập thể giữa các lớp trong khối và với các lớp khối khác.

            Trước khi tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các lớp, ngay từ đầu tháng, trong buổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên của các lớp trong khối đã thống nhất về thời gian, nội dung, hình thức, trò chơi...và thể hiện cụ thể trong sổ soạn bài. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục đã được xây dựng và thống nhất, giáo viên chúng tôi chủ động được hoạt động giao lưu sao cho phong phú về nội dung, không trùng lặp, lựa chọn các hình thức tổ chức gây hứng thú cho trẻ. Chúng tôi chú ý lựa chọn các hình thức, trò chơi đan xen động tĩnh, đan xen về trọng tâm phát triển lĩnh vực gì.

            Khi tổ chức, chúng tôi phân công cụ thể lớp nào chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi theo ngày, theo tuần tương ứng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phân công cụ thể giáo viên điều khiển tổ chức hoạt động cho trẻ luân phiên nhau để tất cả giáo viên đều được rèn luyện khả năng điều khiển các hoạt động tập thể, linh hoạt xử lý các tình huống, tăng cường khả năng bao quát, chủ động .

             Chính vì có sự chuẩn bị chu đáo trước khi tổ chức nên chất lượng việc tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể cho trẻ ngày càng được nâng cao.

 Sau đây là một số hình ảnh trong buổi giao lưu lớp MGN B2 với lớp MGL A2:

 

Chơi trò chơi” Bóp vai”

Các bé nhảy điệu Van             

                                                                                                                                       Tác giả

                                                                                                     

                                                                                                                                     Nguyễn Thùy Linh