Hoạt động Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Phú Diễn (26/01/2021 9:33)

Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Phú Diễn đã tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên, người lao động qua đó đã gắn kết cán bộ đoàn viên đoàn kết đồng lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra.

Hoạt động Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Phú Diễn

Những năm qua, Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Phú Diễn đã tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên, người lao động qua đó đã gắn kết cán bộ đoàn viên đoàn kết đồng lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra.
Công đoàn cơ sở nhà trường thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn và chính sách pháp luật của nhà nước thông qua việc tổ chức hội nghị, các cuộc họp tọa đàm, xây dựng góc tuyên truyền của nhà trường lồng ghép trong các hội thi qua đó nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên. Tại Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được đóng góp xây dựng chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định có liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật, đăng ký các danh hiệu thi đua đồng thời được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng với chi bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn để kịp thời giải quyết. Ban chấp hành CĐCS Trường Mầm non Phú Diễn luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác công đoàn. Người cán bộ công đoàn phải thực sự là người đồng chí, đồng nghiệp, người bạn gần gũi, thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của các đồng chí mình; làm cho mỗi đoàn viên coi tập thể công đoàn như tổ ấm thứ hai của mình. Hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn với Hiệu trưởng nhà trường trong việc phân công công việc, đảm bảo đúng người đúng việc, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường, đồng thời vừa có điều kiện chăm lo gia đình để yên tâm làm việc và công tác tốt.

Trong năm học 2019-2020 vừa qua, 100% giáo viên, nhân viên được đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ công đoàn tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chủ động đề xuất với Ban giám hiệu quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia các lớp Đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ.       
Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Công đoàn Trường Mầm Non Phú Diễn đặc biệt quan tâm đến việc đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Công đoàn nhà trường thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách như: Nâng lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao trong dịp kỷ niệm các ngày lễ tết như 8/3, 20/10, 20/11, trao đổi học tập kinh nghiệm với các trường vùng cao...tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên giao lưu học tập, tham gia tích cực các phong trào do ngành giáo dục, công đoàn cấp trên phát động. Việc tổ chức thăm hỏi hiếu hỷ ốm đau đối với cán bộ giáo viên đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm kịp thời. Ngoài ra tổ chức công đoàn cơ sở còn  vận động các đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ từ thiện, nhân đạo góp các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động.

Có thể khẳng định những hoạt động của CĐCS Trường Mầm non Phú Diễn đã tạo niềm tin, sự gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn với nhau và giữa đoàn viên với  tổ chức công đoàn. Năm học 2020-2021 CĐCS Trường Mầm non Phú Diễn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được  thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cấp trên đã đề ra để tổ chức công đoàn thực sự là tổ ấm, chỗ dựa vững chắc tin cậy, là cầu nối giữa cán bộ giáo viên với Đảng, Nhà nước, để cán bộ giáo viên nhà trường nỗ lực phấn đấu góp phần vào sự phát triển vững chắc của  nhà trường. 

Tác giả: Nguyễn Thị Hòa